Klaster gastronomiczny

Klaster szansą dla gastronomii. Polscy Liderzy Gastronomii

Ogólnopolski  Klaster Środowiskowy Branży Gastronomicznej „Polscy Liderzy Gastronomii” to inicjatywa powstała 14 października 2014 roku, zrzeszająca podmioty branży gastronomicznej i działające na terenie całej Polski. W dniu 16 czerwca 2015 r. w restauracji „Moonsfera” w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie umożliwiające poznanie Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego Branży Gastronomicznej. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wspólnie podejmowanych działań i inicjatyw w ramach Klastra.

Głównym celem działalności Klastra jest tworzenie optymalnych warunków do integracji środowisk z branży turystycznej hotelarskiej i gastronomicznej oraz ich współpracy nakierowanej na wzmocnienie potencjału tej branży w Polsce poprzez podnoszenie jej konkurencyjności, ulepszanie jakości świadczonych usług, wpływanie na poprawę kształcenia specjalistów oraz współpracę w zakresie promocyjnym, dydaktycznym i badawczo – rozwojowym. Działania Klastra skierowane są do restauracji, hoteli, menedżerów, kelnerów, kucharzy, barmanów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, szkół gastronomiczno-hotelarskich, firm gastronomicznych działających na terenie całego kraju.

W ramach wspólnych projektów zrealizowane zostaną m.in. szkolenia, doradztwo, staże, warsztaty, imprezy targowo-wystawiennicze, promocja oferty firm zrzeszonych w klastrze pod wspólną marką, jak również wdrażanie „dobrych praktyk” w kraju i za granicą. Członkowie Klastra, to grupa fachowców działająca w szeroko rozumianym sektorze gastronomii o uznanym autorytecie potwierdzonym osobistymi dokonaniami. W spotkaniu wzięło udział również  wielu zaproszonych gości, między innymi:

  • Ewa Lada – dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych, Warszawa,
  • Maria Burska – redaktor naczelny – „Przegląd Gastronomiczny”,
  • Danuta Siekierska – „Przegląd Gastronomiczny”,
  • Anna Wasiak – Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • Renata Świderska – Kuratorium Oświaty w Warszawie,
  • Mirosław Rzucidło – Żywiec Zdrój S.A.
  • Jerzy Kruk – dwukrotny vice mistrz Polski Sommelierów,
  • Paweł Maliszewski – Coffee Zone,

Podczas spotkania przedstawiono przed szeroką publicznością korzyści wynikające z przynależności podmiotów do Klastra. Zaprezentowano ofertę Klastra, firmy członkowskie oraz harmonogram planowanych wspólnie działań. „Polscy Liderzy Gastronomii” funkcjonują w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, której jednym z najważniejszych efektów będzie zintegrowanie podmiotów z branży gastronomicznej.  Wspólne i efektywne działania Klastra oparte na wymianie wiedzy i doświadczeń umożliwią rozwój obecnych i ułatwią tworzenie nowych, kompleksowych rozwiązań i usług na wysokim poziomie.

Klaster jest otwarty na przyjęcie nowych podmiotów zainteresowanych współpracą i działaniami partnerskimi. Zapraszamy na stronę Klastra:  www.klastergastronomiczny.pl

klaster zdjecie grupowe

Od lewej: Mirosław Rzucidło – Żywiec Zdrój S.A. , Renata Świderska – Kuratorium Oświaty w Warszawie , Jerzy Kruk – reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata Sommelierów w 2006 roku, Ewa Lada – dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych w Warszawie, Anna Wasiak – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Jarosław Uściński – Moonsfera , Ireneusz Jundziłł – Praca w Gastronomii , Beata Momot – FPE Orylion , Rafał Manecki – Get Leon , Wojciech Ożóg – Kapituła Akademii Kelnerskiej w Rzeszowie , Adam Michalski – Perfecter , Małgorzata Stachyra – Restauracja Fiesta , Grzegorz Górnik – Akademia Kelnerska , Jerzy Czapla – Centrum Szkolenia Barmanów, Maria Burska – redaktor naczelny – „Przegląd Gastronomiczny”, Paweł Maliszewski – Coffee Zone,

klaster rozmowy

klaster przemowienia

klaster gastronomiczny przemowa

Podobne wpisy: