WARSZTATY DLA PROFESJONALISTÓW

1.,,Gastro - Show''- warsztaty - I stopnia, Kelner & Kelner od win - 1 dzień (2)

2.,,Gastro - Show ''- warsztaty -II stopnia, Kelner & Serwis Specjalny - 1 dzień

3.,,Gastro - Show'' - warsztaty - III stopnia, Kelner & Merchant- 1 dzień

4.,, Gastro - Show'' - warsztaty - IV stopnia, Barman & Hydrosommelier - 1 dzień