REFERENCJE

Best Western Agit Hotel Congress & Spa w Lublinie

„Best Western Agit Hotel Congress & Spa w Lublinie potwierdza, iż Pan Grzegorz Górnik przeprowadził szkolenie z zakresu „Kelner – Barman – Kelner od win” w dniach 16 – 25.09.2014r., w łącznym wymiarze 49 godzin. Szkolenie zrealizowane było terminowo, zgodnie z programem, w sposób rzetelny i fachowy. Jakość usług na najwyższym poziomie z wykorzystaniem aktualnych trendów. Zaświadczamy, że Pan Grzegorz Górnik wykazał się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym, a świadczone przez niego usługi oceniamy jako godne polecenia.”


estauracja Bohema Zamość

„Restauracja „BOHEMA” w Zamościu potwierdza, że w dniach 02 – 11.12.2014r. odbyło się szkolenie z zakresu „Kelner – Barman – Kelner od win”, w ilości 49 godzin, przeprowadzone dla personelu naszej restauracji. Sposób prowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do naszych potrzeb. Trener Pan Grzegorz Górnik w interesujący i rzetelny sposób przedstawił zagadnienia związane z realizowanym tematem. Doświadczenie w realizacji szkoleń, a także solidność i profesjonalizm przy ich realizacji utwierdzają nas w przekonaniu, iż Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” reprezentowana przez Grzegorza Górnika jest godnym polecenia wykonawcą usług szkoleniowych.”


Stowarzyszenie Integracja Suwałki„Niniejszym zaświadczamy, że w czerwcu 2014 roku współpracowaliśmy z Panem Grzegorzem Górnikiem w zakresie przygotowania i realizacji kursu kelnerskiego dla beneficjentów projektu „Pewny start – lepsza przyszłość. Program rozwoju skuteczności kształcenia w Technikum w Sejnach”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach współpracy Pan Grzegorz Górnik przygotował program kursu zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów oraz w dniach 13 – 15.06.2014 przeprowadził kurs dla 23 uczestników w wymiarze 20 godzin. Mimo krótkiego okresu współpracy Pan Grzegorz Górnik dał się poznać jako doskonały, kreatywny specjalista, dysponujący dużą wiedzą i łatwościa nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Przeprowadzony kurs został bardzo wysoko oceniony przez uczestników. Przygotowanie, sposób prowadzenia oraz rezultaty zajęć prowadzonych przez Pana Grzegorza Górnika pozwalają na wystawienie mu najwyższych not oraz udzielenie rekomendacji jako trenerowi i dostawcy szkoleń najwyższej jakości.”


„Niniejszym zaświadczamy, że w czerwcu 2014 roku współpracowaliśmy z Panem Grzegorzem Górnikiem w zakresie przygotowania i realizacji kursu kelnerskiego dla beneficjentów projektu "Pewny start – lepsza przyszłość. Program rozwoju skuteczności kształcenia w Technikum w Sejnach". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach współpracy Pan Grzegorz Górnik przygotował program kursu zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów oraz w dniach 13 – 15.06.2014 przeprowadził kurs dla 23 uczestników w wymiarze 20 godzin. Mimo krótkiego okresu współpracy Pan Grzegorz Górnik dał się poznać jako doskonały, kreatywny specjalista, dysponujący dużą wiedzą i łatwościa nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Przeprowadzony kurs został bardzo wysoko oceniony przez uczestników. Przygotowanie, sposób prowadzenia oraz rezultaty zajęć prowadzonych przez Pana Grzegorza Górnika pozwalają na wystawienie mu najwyższych not oraz udzielenie rekomendacji jako trenerowi i dostawcy szkoleń najwyższej jakości.”„Restauracja „Sielska” w Białej Podlaskiej potwierdza, iż Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód”, Akademia Kelnerska reprezentowana przez Pana Grzegorza Górnika przeprowadziła szkolenie dla pracowników Restauracji w okresie od 15.12.2014r. do 28.01.2015r. Szkolenie odbyło się zgodnie z harmonogramem, z zakresu „Nauka Usługiwania – Kelner – Barman – Kelner od win”, w wymiarze 49 godzin, dla 6 pracowników. Sposób prowadzenia zajęć skłaniał uczestników do dużego zaangażowania i uwagi w toku szkolenia oraz sprzyjał kreatywnemu myśleniu. Doskonała organizacja szkolenia pozwoliła na jej sprawny przebieg, dzięki czemu uczestnicy mieli poczucie maksymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego w danym dniu na szkolenie. Zajęcia prowadzone były w interesujący i nierutynowy sposób. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna była przekazana w sposób ciekawy i angażujący, jednocześnie wyzwalała ogromny potencjał oraz swobodny i samodzielny sposób myślenia naszych pracowników”


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie

„Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie poświadcza, że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska przeprowadziła szkolenie dla uczniów naszej szkoły, z zakresu „Nauka Usługiwania – Kelner – Barman – Kelner od win”. Odbyło się ono w dniach 20 – 22 lutego 2015r., w łącznym wymiarze 15 godzin, dla 34 uczniów szkoły. Szkolenie prowadził Pan Grzegorz Górnik, który jest osobą komunikatywną, z łatwością nawiązał dialog z młodzieżą. Dużym atutem były ćwiczenia praktyczne, pozwalające wykorzystać zdobytą wiedzę. Szkolenie przeprowadzone było w sposób rzetelny i fachowy, przez doświadczonego trenera, który w każdej chwili służył pomocą. Z pełnym przekonaniem polecamy szkolenia organizowane przez Akademię Kelnerską i z całą odpowiedzialnością możemy polecić Pana Grzegorza Górnika jako solidnego wykładowcę”


Pensjonat nad Złotą Nitką„Pensjonat „Nad Złotą Nitką” potwierdza, że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika przeprowadziła szkolenie z zakresu „Kelner – Barman – Kelner od win”. Szkolenie odbyło się w dniach 29.09. – 08.10.2014r., w łącznym wymiarze 49 godzin. Zrealizowane było terminowo zgodnie z umową, z należytą starannością. Jakość usług na najwyższym poziomie z wykorzystaniem aktualnych trendów. Zaświadczamy, że Akademia Kelnerska to rzetelność i profesjonalizm. Pan Grzegorz Górnik wykazał się dużym doświadczeniem i świadczone przez niego usługi oceniamy jako godne polecenia”


Hotel Izabella Puławy szkolenie„Hotel „IZABELLA” w Puławach potwierdza, że w okresie 16.02. – 09.03.15r. Agencja Promocji Pracy i Reklamy „WSCHÓD”, reprezentowana przez Pana Grzegorza Górnika przeprowadziła szkolenie z zakresu „Kelner – Barman – Kelner od win”, w łącznym wymiarze 49 godzin. Zakres szkoleniowy dostosowany był do potrzeb uczestników, a osoba prowadząca Pan Grzegorz Górnik wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, zrealizowane było terminowo i należycie zgodnie z oczekiwaniami”


Duo Wellness Janów Lubelski

„Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód”, Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika przeprowadziła szkolenie w Hotelu „DUO Wellness & Spa” w Janowie Lubelskim. Zajęcia odbyły się w dniach 10.03. – 02.04.15r., z zakresu „Kelner – Barman – Kelner od Win”, dla 12-stu pracowników Hotelu , w wymiarze 49 godzin. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, wyczerpująco i zrozumiale, stronę merytoryczną szkolenia oceniamy bardzo dobrze. Pan Grzegorz Górnik – doświadczony trener, wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny. Wysoko oceniamy poziom i skuteczność szkolenia, z całą rzetelnością możemy polecić usługi Agencji Promocji Pracy i Reklamy „Wschód”.


Zajazd Folklor

„Agencja Promocji Pracy i Reklamy „WSCHÓD” Grzegorza Górnika przeprowadziła szkolenie dla pracowników Zajazdu „FOLKLOR”, w dniach 23.10 – 05.11.2014r. z zakresu „Kelner – Barman – Kelner n od win”, w łącznym wymiarze 49 godzin. Szkolenie zostało wysoko ocenione, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia. Trener prowadzący zajęcia Pan Grzegorz Górnik, wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. W zakresie zrealizowanego szkolenia, jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Agencją Promocji Pracy i Reklamy „WSCHÓD” Grzegorza Górnika jako solidnym i rzetelnym partnerem.”


Hotel Królewski Janów Lubelski

„Hotel Królewski w Janowie Lubelskim potwierdza, że w okresie 13 – 22 październik 2014 rok firma Agencja Promocji Pracy i Reklamy „WSCHÓD” przeprowadziła szkolenie z zakresu „Kelner – Barman – Kelner od win”, w łącznym wymiarze 49 godzin. Zakres szkoleniowy dostosowany do potrzeb uczestników, a osoba prowadząca Pan Grzegorz Górnik wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, zostało zrealizowane terminowo i należycie zgodnie z oczekiwaniami.”


 Restauracja Portofino

„W imieniu Restauracji „Portofino” oraz uczestników szkolenia w zakresie „Kelner – Barman – Kelner od win”, przeprowadzonego w dniach 19.11. – 01.12.2014r., w ilości 56 godzin, chciałabym serdecznie podziękować za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów. Uważamy, że szkolenie było bardzo ciekawym doświadczeniem, przede wszystkim ze względu na sposób przekazywania informacji, budowania relacji z grupą oraz sposób prowadzenia ćwiczeń. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Panem Grzegorzem Górnikiem, dlatego polecamy Agencję Promocji Pracy i Reklamy „WSCHÓD” wszystkim tym, którzy szukają solidnej i profesjonalnej Firmy.”


Zespół Szkół w Suchedniowie

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie potwierdza, że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika z siedzibą w Puławach, przeprowadziła kurs kwalifikacyjny w dniach 6 – 9 luty 2014r., z zakresu „Kelner – Sommelier” dla uczniów naszej szkoły. Zaświadczamy, że kurs został zrealizowany terminowo, dla dwóch grup uczestników – po 12 osób, w ilości 20 godzin dla każdej grupy. Jakość usług na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych trendów. Trener prowadzący zajęcia Pan Grzegorz Górnik, wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych tematów. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wysoko ocenili kompetencje oraz sposób prowadzenia zajęć.


Zespół Szkół w Tarnowie

„Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie zaświadcza, że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód”, Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika przeprowadziła w dniach 10.04.2015 – 13.04.2015r., warsztaty szkoleniowe dla uczniów naszej szkoły z zakresu „Obsługa Gości – Serwis Specjalny”. W zajęciach uczestniczyło trzy grupy uczniów – łącznie 85 osób. Szkolenie w wymiarze 5 godzin dla każdej z grup, zostało przeprowadzone profesjonalnie, wyczerpująco i zrozumiale. Doceniamy też merytoryczną stronę szkolenia – Pan Grzegorz Górnik – doświadczony trener, wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć i przekazywanie wiedzy w przystępny sposób. Wysoko oceniamy poziom oraz skuteczność szkolenia i z całą odpowiedzialnością możemy polecić usługi Agencji Promocji Pracy i Reklamy „Wschód”.


Augustowskie Centrum Edukacyjne

Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” przeprowadziła „Kurs Barmański” realizowany w ramach projektu „Kształcenie – Atrakcyjność –  Zawód”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia odbyły się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie, w dniach 27 – 28.09.2012r., dla dwóch 24 osobowych grup uczniów, w wymiarze 12 godzin. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, wyczerpująco i zrozumiale, stronę merytoryczną szkolenia oceniamy bardzo dobrze. Prowadzone było przez doświadczonego trenera Pana Grzegorza Górnika, który wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny. Wysoko oceniamy poziom i skuteczność szkolenia, z całą rzetelnością możemy polecić usługi Agencji Promocji Pracy i Reklamy „Wschód”.


Orylion

AKADEMIA KELNERSKA Grzegorza Górnika w ramach projektu pt. „Akademia Kelnerska” przeprowadziła 13 szkoleń/kursów z zakresu obsługi kelnersko barmańskiej. Każde ze szkoleń trwało 49 godzin. Łącznie w ramach projektu w terminie od 29.08.2014r. do 2.04.2015r. przeszkolonych zostało 111 osób.             Szkolenia/kursy przeprowadzone zostały zgodnie z zamówieniem. Trener Grzegorz Górnik okazał się autorytetem w swojej dziedzinie. Nawiązał doskonały kontakt z uczestnikami i wykazał się dużą umiejętnością aktywizowania grupy. W naszej opinii AKADEMIA KELNERSKA  Grzegorza Górnika jest firmą rzetelną i profesjonalną, należycie wykonała wszystkie stawiane jej zadania. Fakt ten pozwala z pełnym przekonaniem polecić nam ją innym klientom, jako partnera godnego zaufania w realizacji szkoleń/kursów z zakresu „Kelner – Barman”.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie

Zaświadczamy, że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska, reprezentowana przez Pana Grzegorza Górnika przeprowadziła szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie, z zakresu „Nauka Usługiwania – Kelner – Barman – Kelner od win”. Szkolenie odbyło się w dniach 16 – 17.03.2015r., w łącznym wymiarze 15 godzin, dla 22 uczniów szkoły. Jesteśmy zadowoleni z poziomu i organizacji przygotowanego szkolenia. Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę – trenera Pana Grzegorza Górnika sprawia, że nauka jest efektywna i ciekawa. Innowacyjny program zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym bardzo wysoko ocenili uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.


Urząd Pracy Puławy szkolenie

                Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że współpracował z firmą                          Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska w zakresie organizacji szkoleń. Instytucja szkoleniowa przeprowadziła dla PUP w Puławach w terminie od 24.06.2013r. do 6.07.2013r. szkolenie z zakresu „Kelner, barman, barista” dla dwóch osób. Szkolenie odbywało się zgodnie z zawartą umową i harmonogramem kursu. Profesjonalizm oraz wiedza merytoryczna wykładowców i sposób jej przekazania, zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników szkolenia. Jednostka szkoleniowa dostosowała się do oczekiwań zleceniodawcy, odpowiednio zabezpieczyła zaplecze do realizacji programu zajęć praktycznych i teoretycznych. Świadczone przez firmę usługi szkoleniowe oceniamy jako godne polecenia.


ZSRCK Kościelec

Zespół Szkół   Rolnicze Centrum   Kształcenia Ustawicznego  w Kościelcu  potwierdza, że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika z siedzibą w Puławach była wykonawcą na przełomie od 06/12/2012 do 15/03/2014 – 4 szkoleń o tematyce – Obsługa Konsumenta (Kelner, Barman) w terminach:

 1. 06/12/2012 – 07/12/2012
 2. 13/12/2012 – 14/12/2012
 3. 02/12/2013
 4. 14/03/2014 – 15/03/2014

Zaświadczamy, że szkolenia zostały zrealizowane terminowo, z należytą starannością i sumiennością. Jakość usług wykonana była na najwyższym poziomie w oparciu o aktualne zasady i trendy panujące w sztuce obsługi gości. Należy stwierdzić ,  że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika z siedzibą w Puławach to rzetelność, profesjonalizm oraz duża dbałość o szczegóły. Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że firma ta doskonale wywiąże się z powierzonych zadań z zakresu podobnej tematyki.


Capitol Biała Podlaska

Hotel „Capitol” w Białej Podlaskiej  potwierdza, że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska, reprezentowana przez Pana Grzegorza Górnika przeprowadziła szkolenie z zakresu „Kelner – Barman – Kelner od win”. Odbyło się w dniach 13 – 29.01.2015r., w łącznym  wymiarze 49 godzin, dla 12 osób. Zrealizowane było  terminowo zgodnie z umową, z należytą starannością. Szkolenie, w którym brał udział personel hotelu, było profesjonalnie zorganizowane i ciekawie przeprowadzone. Dużym atutem były ćwiczenia praktyczne pozwalające wykorzystać zdobytą wiedzę. Szkolenie przeprowadzone było w sposób rzetelny i fachowy, przez doświadczonego trenera, który w każdej chwili służył pomocą. Z pełnym przekonaniem polecamy szkolenia organizowane przez Akademię Kelnerską i z całą odpowiedzialnością możemy polecić Pana Grzegorza Górnika jako solidnego wykładowcę z olbrzymią wiedzą i dużym zaangażowaniem.


GOPS stoczek

Niniejszym potwierdzamy, iż Agencja Promocji Pracy i Reklamy „WSCHÓD” – Akademia Kelnerska – Grzegorz  Górnik, ul. Piłsudskiego 37a, 24-100 Puławy,  na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku, w ramach projektu „Program Aktywizacji Społeczno – zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek” w okresie od 16 grudnia 2013r. do 19 grudnia 2013r przeprowadziła szkolenie pn. „Nauka Usługiwania -Kelner – Barman – Kelner  od win”  w wymiarze 20 godz. Dla 8 uczestników projektu z zakresu: Część teoretyczna: organizacja zakładów oraz technika pracy w zakładach gastronomicznych, techniki obsługi konsumenta przy stole, ogólne wiadomości o potrawach i napojach, podstawowa wiedza o winach, zarządzanie barem, terminologia, funkcjonowanie sprzętu barowego. Część praktyczna: ćwiczenia tj. układanie dekoracyjne bankietówek, praktyka z tacą, noszenie talerzy zasadniczych, zbieranie brudnej zastawy stołowej itp. Głównymi atutami szkolenia była terminowość realizowanych działań, wykwalifikowana kadra dydaktyczna legitymująca się dużą wiedzą i doświadczeniem oraz duże zaangażowanie organizatora – Pana Grzegorza Górnika w proces realizacji szkolenia.W związku z powyższym rekomendujemy Agencję Promocji Pracy i Reklamy „WSCHÓD” wszystkim tym, którzy cenią dobrą jakość usług oraz terminowość realizacji zleconych zadań, jako rzetelnego i wiarygodnego partnera.


Hotel Ambasadorski Rzeszów

Z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana Grzegorza Górnika, który przeprowadził szkolenie w Hotelu „Ambasadorski”, w Rzeszowie, w dniu 22 października 2013r., z zakresu „Kelner – Barman – Sommelier”. Szkolenie trwające 8 godzin było zrealizowane w sposób fachowy, z wykorzystaniem aktualnych trendów. Ogromna wiedza i doświadczenie Trenera Pana Grzegorza Górnika zasługuje na najwyższe uznanie. W związku z powyższym wysoko oceniamy kompetencje i sposób prowadzenia szkolenia przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” Grzegorza Górnika.


Kraina Rumianku Hołowno

Z ogromną przyjemnością polecamy usługi szkoleniowe prowadzone przez Pana Grzegorza Górnika, z którym mieliśmy szczęście współpracować w okresie od 19 września do 3 października 2014 roku w ramach szkolenia „Kelner – Barman” realizowanego przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Każde zajęcia były przygotowane niezwykle pieczołowicie i bardzo bogate w akcesoria barmańskie oraz produkty spożywcze, z których powstawały wykwintne drinki i przekąski dzięki czemu teoria była ściśle powiązana z praktyką. Szkolenie trwające 60 godzin było zrealizowane zgodnie z programem, w sposób fachowy, rzetelny i na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem aktualnych trendów. Pan Grzegorz to niedościgniony mistrz w swoim fachu. Jego ogromna wiedza i doświadczenie połączone z życzliwością i urokiem osobistym zasługują na najwyższe uznanie i czynią go godnym ze wszech miar polecenia trenerem dla każdej grupy wiekowej.


ZS Nr 2 w Lubinie

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie składa podziękowanie dla Pana Grzegorza Górnika reprezentującego „Agencję Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” i Akademię Kelnerską, za przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu:

 • „Obsługa Gości – Kelner od wody, wina i napojów” dla 60 uczniów,
 • „Obsługa Gości – Serwis specjalny” dla 17 uczniów.

Szkolenie odbyło się w dniach 23 – 25 kwietnia 2015r., w łącznym wymiarze 15 godzin. Było przeprowadzone zgodnie z programem, w sposób rzetelny i fachowy, na bardzo wysokim poziomie. Pan Grzegorz Górnik wykazał się nie tylko wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym, ale także umiejętnością pracy z młodzieżą. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić Pana Grzegorza Górnika jako solidnego wykładowcę. Dyrekcja szkoły w imieniu własnym i uczniów, potwierdzając profesjonalizm oraz należyte i dokładne przeprowadzenie warsztatów kelnerskich, składa Panu Grzegorzowi podziękowanie.


Zespół Szkół w Suchedniowie

Zaświadczamy, że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika prowadziła warsztaty szkoleniowe dla uczniów, w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Szkolenie odbyło się w dniach 04 – 07 września 2014r., z zakresu „Nauka Usługiwania – Kelner – Barman – Sommelier”, w wymiarze 20 godzin. Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu i organizacji przygotowanego szkolenia. Sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę – trenera Pana Grzegorza Górnika sprawia, że nauka jest efektywna i ciekawa. Innowacyjny program zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym bardzo wysoko ocenili uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.


ZSP Białobrzegi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą przy ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi potwierdza, że w dniach od 9 do 11 maja 2014 roku odbyło się szkolenie dla uczniów i nauczycieli organizowane przez Agencję Promocji Pracy i reklamy „Wschód” Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika ul. Piłsudskiego 37a, 24-100 Puławy. Zakres szkolenia obejmował wykłady i ćwiczenia praktyczne z zakresu sztuki kelnerskiej. Prowadzący wprowadzał miłą i przyjazną atmosferę, szybko nawiązywał kontakt z młodzieżą. Przykładami z życia kelnera motywował do przyszłej pracy. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach potwierdza wysoką jakość świadczonych usług.


Centrum Edukacji Nauczycieli Suwałki

Pan Grzegorz Górnik, reprezentujący Agencję Promocji Pracy i reklamy „Wschód”, w dniu 26 października 2013 roku przeprowadził 5-godzinną konferencję na temat: Obsługa konsumenta w nowej podstawie programowej”. Usługi obejmowały pokaz obsługi gości w zakładzie gastronomicznym, nakrywania stołów oraz podawanie potraw i napojów. Odbiorcami byli nauczyciele kształcenia zawodowego i konsultanci odpowiedzialni za rozwój kadry nauczycielskiej, pracownicy biblioteki pedagogicznej oraz kadra zarządzająca placówką – 31 osób. Pan  Grzegorz Górnik była autorem koncepcji i merytorycznego programu konferencji. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzona ewaluacja zajęć potwierdza ich wysoki poziom i duże zaangażowanie uczestników szkolenia.  W trakcie zajęć, jak również na zakończenie, Pan Grzegorz Górnik udzielał odpowiedzi na pytania i informacji zwrotnych uczestnikom konferencji. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i umiejętności w efekcie szkolenia przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.


Busines Consulting Group Warszawa

Niniejszym potwierdzamy, iż w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 30 października 2014r. Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika przygotowała i zorganizowała w ramach projektu „Profesjonalny nauczyciel gastronomii” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.3.4.). Realizacja profesjonalnych szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu obsługi konsumenta i pokrewne, przeszkolenie 295 osób w terminie od listopada 2012 roku do grudnia 2014 roku. Szkolenia miały zakres warsztatów, na których uczestnicy mogli poznać zagadnienia związane z zasadami obsługi nowoczesnego sprzętu gastronomicznego. W ramach niniejszego projektu Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika:

 • Przeprowadziła 22 jednodniowe szkolenia (szkolenia zawodowe po 8 godzin dziennie),
 • Zrealizowała 6490 osobodni szkoleniowych,
 • Przeszkoliła łącznie 295 osób.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymał Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Niniejszym potwierdzamy, iż usługi szkoleniowe zostały wykonane należycie, zgodnie z zapisami umowy i wymogami projektu.


FPCP Puławy

Zaświadcza się, że Pan Grzegorz Górnik ur.02 sierpnia 1970 roku, prowadził zajęcia w ramach szkolenia: „Kelner – Barman” (grupa 1.2.3) realizowanego w ramach projektu „Profesjonalny wizerunek regionu” zorganizowanego dla 10- osobowej grupy przedsiębiorców i pracowników mikroprzedsiębiorstw z branży turystycznej.Zajęcia prowadzone przez Pana Grzegorza Górnika odbyły się w terminach:

 1. Grupa 1 – od 12.11.2013r. do 10.01.2014r.
 2. Grupa 2 – od 05.12.2013r. do 10.03.2014r.
 3. Grupa 3 – od 09.04.2014r. do 27.05.2014r.

Pan Grzegorz Górnik przeprowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznym wymiarze 180 godzin lekcyjnych. Program szkolenia obejmował następujące moduły tematyczne:

 1. Organizacja zakładów gastronomicznych;
 2. Techniki pracy w zakładach gastronomicznych;
 3. Techniki obsługi konsumenta przy stole;
 4. Ogólne wiadomości o potrawach i napojach;
 5. Serwis specjalny gości VIP;
 6. Kelner od win – Sommelier;
 7. Sylwetka Barmana;
 8. Sztuka barmańska;
 9. Podstawy zarządzania barem;
 10. Mixologia;
 11. Kawa i herbata.

Zajęcia prowadzone były w sposób interesujący, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, prezentacji multimedialnych i ćwiczeń praktycznych. Zajęcia przeprowadzone przez Pana Grzegorza Górnika zostały wysoko ocenione w ankietach przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia. Rekomendujemy Pana Grzegorza Górnika jako rzetelnego i kreatywnego Trenera do współpracy.


ZSRCKU Wojsławice

Zespół  Szkół  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w  Wojsławicach poświadcza, że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika z siedzibą w Puławach w dniach 4 – 5 października 2013 roku prowadziła warsztaty szkoleniowe „Obsługa Gości – Serwis specjalny” dla uczniów naszej szkoły. Poświadczamy, że szkolenie zostało przeprowadzone sumiennie, fachowo i terminowo. Pan Grzegorz górnik jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajduje się w nowym otoczeniu i łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne. Potrafi pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Jest osobą sumienną i zaangażowaną w pracę. Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika z siedzibą w Puławach to rzetelność i profesjonalizm. Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że Firma ta doskonale poradzi sobie z zagadnieniami w podobnym zakresie.


W Krainie Alicji Nałęczów

„Wellness & Spa W Krainie Alicji” w Nałęczowie udziela rekomendacji firmie Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” Grzegorza Górnika, z siedzibą w Puławach, która świadczyła usługi szkoleniowe w zakresie „Kelner – Barman – Kelner od win”. Szkolenie odbyło się w dniach 13 – 18 listopada 2014r., w wymiarze 21 godzin. Współpracę z Panem Grzegorzem Górnikiem oceniamy wysoko, zajęcia prowadzone były w miłej i sympatycznej atmosferze, w sposób bardzo interesujący, co spotkało się z dużym uznaniem naszych pracowników. Z całym przekonaniem możemy zarekomendować Pana Grzegorza Górnika, jako bardzo profesjonalnego Trenera.


30 ZSEU Żychlin referencje dla akademia kelnerska

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, potwierdza, że Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód” – Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika przeprowadziła w naszej szkole szkolenie z zakresu „ Nauka Usługiwania – Serwis specjalny, Nakrycia specjalne”. Szkolenie odbyło się 8.03.2014r. i zrealizowane było terminowo zgodnie z umową, z należytą starannością. Jakość usług zrealizowana została na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem aktualnych trendów. Zaświadczamy, Akademia Kelnerska to rzetelność i profesjonalizm. Pan Grzegorz Górnik wykazał się dużym doświadczeniem i świadczone przez niego usługi oceniamy jako godne polecenia.


Karczma Parchatka referencje dla Grzegorza Gornika

Karczma Parchatka potwierdza, iż Pan Grzegorz Górnik przeprowadził szkolenie z zakresu „Kelner – Barman – Kelner od win” w dniach 06 – 12.11.2014r., w łącznym wymiarze 28 godzin. Szkolenie zrealizowane było terminowo, zgodnie z programem, w sposób rzetelny i fachowy. Jakość usług na najwyższym poziomie z wykorzystaniem aktualnych trendów. Zaświadczamy, że Pan Grzegorz Górnik wykazał się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym, a świadczone przez niego usługi oceniamy jako godne polecenia.

Grzegorz Górnik rekomendacja Krajowego Stowarzyszenia Kelnerów

KRAJOWE STOWARZYSZENIE KELNERÓW

Rekomendacja

Krajowe Stowarzyszenie Kelnerów z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 18, rekomenduje Firmę Agencja Promocji Pracy i Reklamy „Wschód”, 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 37A reprezentowaną przez Pana Górnika Grzegorza jako profesjonalną i solidną placówkę przeprowadzającą szkolenia gastronomiczne na najwyższym poziomie. Nasza wspólna współpraca do tej pory zaowocowała uznaniem i szacunkiem na rynku hotelarsko gastronomicznym.

Krajowe Stowarzyszenie Kelnerów

Kasisi podziękowanie dla grzegorza Górnika

PODZIĘKOWANIE
dla
Pana Grzegorza Górnika

W imieniu całej Fundacji Kasisi oraz Sióstr Służebniczek prowadzących Sierociniec w Kasisi serdecznie dziękujemy za zasponsorowanie kursów dla kelnerów w ramach nagrody w akcji „Rozsmakuj się w Kasisi”. Jest to niezwykły gest życzliwości okazany naszym dzieciom.
Sierociniec w Kasisi działa wyłącznie dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Dzięki Panu zaangażowaniu znacząco powiększyło się grono naszych Dobroczyńców. Każdy gest pozwala nam realnie zmieniać życie naszych dzieci.
Oby zainicjowane przez Pana dobro wracało każdego dnia ze zdwojoną siłą!

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Małgorzata Stafin Prezes Fundacji Kasisi

Szymon Hołownia Fundator Fundacji Kasisi

kapituła akademii kelnerskiej podziekowania dla grzegorza górnika

Kapituła Akademii Kelnerskiej
reprezentowana przez Panią DANUTĘ RICHERT
składa
Panu
GRZEGORZOWI GÓRNIKOWI

serdeczne podziękowania
za współpracę przy organizacji i uczestnictwo
w II Rzeszowskim Biegu Kelnera
w ramach obchodów
IV Światowego Dnia Kelnera.

Danuta Richert
Wojciech Ozga

Millennium Hall 06.04.2014 Rzeszów

Rzeszowski Bieg Kelnera Grzegorz Górnik Akademia Kelnerska

AKADEMIA KELNERSKA
Grzegorza Górnika
Kapituła Województwa Podkarpackiego
reprezentowana przez Panią Danutę Richert
pragnie serdecznie podziękować za współpracę przy organizacji III Rzeszowskiego biegu kelnerskiego w ramach obchodów
V Światowego Dnia Kelnera.
P O D Z I Ę K O W AN I E
DLA
Sz. P. Grzegorza Górnika
Założyciela i właściciela Akademii Kelnerskiej oraz człowieka, który zaszczepił w Rzeszowie ideę Biegu Kelnerów.

Danuta Richert

Rzeszów 12.04.2015

stalgast podziękowanie dla Grzegorz Górnik

STALGAST
Podziękowanie dla Pana Grzegorza Górnika
Prezesa Akademii Kelnerskiej
za objęcie patronatem honorowym Finału
V Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego
„Kuchnia Polska na Mazowszu 2013”
Warszawa, 29.11.2013

Prezes Zarządu Stalgast sp. z o.o.
Paweł Malewski

Dyrektor Zespołu Szkół
Spożywczo-Gastronomicznych
Ewa Lada

Stalgast Grzegorz Gornik kuchnia polska na mazowszu

STALGAST
Podziękowanie
dla
Pana Grzegorza Górnika
Prezesa Akademii Kelnerskiej za
opiekę merytoryczną i wsparcie organizacji finału
VI Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego
„Kuchnia Polska na Mazowszu 2014”
Warszawa, 28.11.2013

Dyrektor Zespołu Szkół
Spożywczo-Gastronomicznych
Ewa Lada
Prezes Zarządu Stalgast sp. z o.o.
Paweł Malewski

kuchnia polska na mazowszu grzegorz gornik

STALGAST
Podziękowanie
dla
Grzegorza Górnika
za pracę w zespole jurorów
Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego
„Kuchnia Polska na Mazowszu 2012”
Warszawa, 26.10.2013
Prezes Zarządu Stalgast Sp. z o.o. Paweł Malewski
Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych Ewa Lada