O NAS

Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika – Akredytowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego organizuje i przeprowadza szkolenia, kursy, pokazy i warsztaty kelnerskie w całej Polsce. Organizujemy je dla profesjonalistów w restauracjach i hotelach, nauczycieli i uczniów w szkołach gastronomicznych, kelnerskich i hotelarskich a także dla osób, które bez przygotowania zawodowego chciałyby rozpocząć pracę w gastronomii.

W latach 2012 – 2013 uczestniczyliśmy w projekcie: ,,Profesjonalny Nauczyciel Zawodu ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym przeszkoliliśmy 280 nauczycieli Obsługi Konsumenta z całej Polski. Nasz dorobek, to tysiące przeszkolonych osób pracujących w gastronomii, zarówno na podstawowych stanowiskach, jak też związanych z zarządzaniem obiektami gastronomicznymi.

Współpracujmy z wieloma restauracjami, hotelami, portalami branżowymi i czasopismami.

Aktywnie uczestniczymy w targach, sympozjach i konferencjach poświęconych tematyce HoReCa. Wyznajemy zasadę, iż edukowanie kadr gastronomicznych może być optymalne, o ile sami wykładowcy podnoszą swoje kwalifikacje i są na bieżąco z trendami, nowinkami i wszelkimi zmianami w branży.

Jesteśmy organizatorem Mistrzostw Polski Kelnerów – ,,Junior Waiter” od 2005 roku, a także pomysłodawcą i inicjatorem od 2011 roku Światowego Dnia Kelnera, który obchodzony jest 25 marca. Mistrzostwa Polski Kelnerów „JUNIOR WAITER 2015” odbywają się corocznie, ciesząc się ogromną popularnością. To wyjątkowy konkurs i jedyny taki w kraju skierowany do młodzieży i nauczycieli szkół, o profilu gastronomicznym, kelnerskim i hotelarskim w całej Polsce.

Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności, pomysłowości i kreatywności uczniów, podnoszenie poziomu kształcenia, a także nawiązywania współpracy między szkołami, restauracjami i przedsiębiorstwami. Do sukcesu Mistrzostw jak co roku dołączają media gastronomiczne, radio i telewizja regionalna oraz ogólnopolska, przedstawiając reportaże w masowym przekazie. Dzięki dużej promocji, wykorzystującej wszystkie dostępne nośniki informacji i promocji docieramy do szerokich grup społecznych.

Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika jest również twórcą „IMPROSTYLU”. Jest to styl nakrycia odpowiadający najnowszym światowym trendom, stanowiący nowatorską sztukę układania zastawy stołowej. Tworzy ona oryginalny wizerunek stołu wykraczający poza ramy standardów podstawowego nakrycia.

Akademia Kelnerska jest także autorem poradnika kelnerskiego „Nauka Usługiwania” dostępnego na płytach DVD, jak też szkolenia pod tytułem „Serwis Synchroniczny” oraz wielu publikacji tematycznych.

W 2014 roku zainicjowane zostało przeze mnie założenie pierwszego Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego ,,Polscy Liderzy Gastronomii”. Wraz z partnerami z branży gastronomicznej stworzyliśmy 10 grup roboczych, w których połączono zawodowców, restauratorów, szkoły i firmy gastronomiczne w celu wprowadzenia akredytacji i licencji zawodowych o charakterze środowiskowym.

W najbliższym czasie Akademia Kelnerska planuje nawiązane kontaktów z restauratorami, firmami szkoleniowymi i stowarzyszeniami z Niemiec, Francji, Anglii, Norwegii, Hiszpanii, Włoch i Szwajcarii w celach szkoleniowych, jak również wymiany pracowników na starze i praktyki.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje związane ze szkoleniami, targami, a także wszelkimi działaniami komercyjnymi i niekomercyjnymi mogącymi jeszcze bardziej promować szeroko pojętą polska gastronomię. Współpracę pojmujemy jako obustronne zaufanie zgodnie z zasadą win win dla maksymalizacji zadowolenia ze wzajemnych kontaktów obu stron. Wierzymy, że będzie ona służyć promocji wizerunku uczestniczących w niej firm a jej efekty będą trwałe i dalece satysfakcjonujące.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z Akademią Kelnerską Grzegorza Górnika będąc głęboko przekonanymi, że wspólny cel zjednoczy nasze wysiłki, których wynikiem będzie wysoki poziom świadczonych usług, kwalifikacji personelu i jakość polskich usług gastronomicznych nie odbiegających od światowych.

Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika otrzymała akredytację Lubelskiego Kuratorium Oświaty w 2006 roku jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i została wpisana do rejestru pod numerem 310/P/N.