Polska Kuchnia na Mazowszu 2019 i Mistrzostwa Kelnerów

Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika serdecznie zaprasza  na XII Mistrzostwa Polski Kelnerów oraz VIII Mistrzostwa Polski Hydrosommelierów

 

22/11/2019
„JUNIOR WAITER 2019”
22/11/2019
,,HYDROSOMMELIER ROKU 2019”

,,KUCHNIA POLSKA NA MAZOWSZU”

 Konkurs odbędzie się w trakcie Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2019” – 22 listopada 2019 roku  w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych  w Warszawie, ul. Komorska 17/23

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół z branży gastronomicznej wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz dyrekcję szkół do udziału w konkursie.

Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności,  podnoszenie poziomu kształcenia, a także nawiązywania współpracy między szkołami.

Liczy się pomysłowość i kreatywność ! ZAPRASZAMY

W razie pytań prosimy o kontakt: 502 46 55 47  Grzegorz Górnik

mistrzostwa kelnerów

XII MISTRZOSTWA  POLSKI  KELNERÓW
JUNIOR WAITER 2019
SERWIS SYNCHRONICZNY
22/11/2019

 Nota informacyjna

Zapraszam wszystkie szkoły kelnerskie, gastronomiczne, hotelarskie i turystyczne do wspólnej corocznej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski Kelnerów w konkurencji Serwisu Synchronicznego.
Mistrzostwa Polski Kelnerów ,,Junior Waiter” 2019 to konkurs z wieloletnią tradycją, wymagający od uczniów wielu talentów a często i tak o wyniku ostatecznym decyduje indywidualna kreatywność drużyn. A jak będzie w tym roku? wynik poznamy  22/11/2019.

REGULAMIN

Główne cele konkursu:

  -podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kelnera
  -pogłębianie wiedzy z zakresu obsługi konsumenta
  -odkrywanie pasji w zawodzie i rozwijanie talentu

Program Mistrzostw:

ETAP I

7.45 –   8.15    Rejestracja uczestników Konkursu (hol szkolny – wejście).
8.15 –   8.45    Odprawa uczestników Konkursu (sala gimnastyczna). Omówienie Regulaminu konkursów, zasad oceniania i losowanie numerów startowych.
08.45 – 11.00    Przerwa

ETAP II

11.00 – 14.00    Konkurs Serwisu Synchronicznego (sala gimnastyczna).
11.00 – 12.00   I cz. pokaz serwisu synchronicznego
12.00 -12.30   przerwa

ETAP III

12.30 – 14.00 – II cz. pokaz serwisu synchronicznego
14.00 – 16.00 – przerwa

ETAP IV

16.00 – rozdanie dyplomów i nagród, oficjalne zakończenie mistrzostw.

 Ogólne założenia regulaminowe:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli o profilu kelnerskim, gastronomicznym, hotelarskim, turystycznym.
 2. Konkurs odbędzie się 22.11.2019 r. (piątek) w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
  w Warszawie, ul. Komorska 17/23
 3. Zespoły startują w drużynach czteroosobowych
 4. W finale prezentuje pokazy maksymalnie 8 zespołów z wszystkich zgłoszonych
 5. Termin zgłoszenia ekip mija 30/10/2019
 6. Wyboru ekip dokonuje Jury na podstawie przesłanych zgłoszeń ( decyduje termin zgłoszenia) maksymalnie do 24/10/2019. Przewiduje się listę rezerwową maksymalnie dla dwóch zespołów.
 7. Mistrzostwa składają się z jednej konkurencji:

– Pokaz Serwisu Synchronicznego – w pokazie startuje cały 4 osobowy zespół – czas pokazu z podkładem muzycznym – 5min ( jury dopuszcza 1 min. tolerancji czasowej ) , przekroczenie tolerancji czasowej ( 6 min) skutkowało będzie karą przesunięcia drużyny o jedną pozycję niżej w stosunku do zajętej pozycji wynikającej z punktacji rzeczywistej otrzymanej od jury za pokaz synchroniczny. W trakcie pokazu wymagane jest aby przy stoliku pokazowym siedzieli goście, kryteria punktacji dotyczyć będą: Synchronizacji pokazu z muzyką – max – 20pkt., atrakcyjności uniformów kelnerskich – max – 20pkt., ogólnego wrażenia artystycznego- max – 20pkt.

 1. Tytuł Mistrza Polski Kelnerów na rok 2019 otrzymuje zespół , który zgromadzi największą liczbę punktów..
 2. Skład Jury zostanie podany do dnia 06/11/2019
 3. Zgłoszenie drużyny przesyła opiekun grupy (nauczyciel) na druku zgłoszeniowym (skan)– potwierdzonym pieczątką szkoły na adres : akademiakelnerska@wp.pl

 Grzegorz Górnik – przewodniczący Jury

 

Karta zgłoszeniowa

na VIII Mistrzostwa Polski Hydrosommelierów –,,Hydrosomellier roku 2019’’

Dane szkoły:

Nazwa szkoły: ……………………………………………………

……………………………………………………………………

                                                            

 

Adres szkoły:………………………………………………………

 …………………………………………………………………….

 Uczestnik:…………………………………………………………

Opiekun:………………………………………………………………………………

 Tel. Szkoły ……………………………………………………….. 

                                          

Tel.: ……………………………/……………………………………..

 E-mail: ……………………………………………………………

 Oświadczenie

Ja ……………………………………………..
(imię i nazwisko)
Zapoznałem się z treścią Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego i akceptuję jego treść.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dz. Urz. UE L2016.119.1 z 4 maja 2016 r. (RODO).                                                                                                                                                              

 ……………………………………………. ………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)                                                                  ( pieczątka szkoły)

 

VIII MISTRZOSTWA  POLSKI  HYDROSOMMELIERÓW
Hydrosommelier roku 2019
22/11/2019

 Nota informacyjna
Mistrzostwa Polski Hydrosommelierów – ,,HYDROSOMMELIER ROKU 2019” – odbywają się 22.11.2019r. w (piątek) w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych  w Warszawie, ul. Komorska 17/23. 

Zapraszam wszystkie osoby pracujące w branży gastronomicznej, uczniów i nauczycieli szkół kelnerskich, gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych do wspólnej corocznej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski Hydrosommelirów w konkurencji Hydrosommelier roku 2019.

Mistrzostwa Polski Hydrosommelierów ,,Hydrosommelier roku” 2019 to konkurs z siedmioletnią tradycją, wymagający od uczestników umiejętności rozpoznawania smaków i bukietów wody a często i tak o wyniku ostatecznym decyduje indywidualny talent. A jak będzie w tym roku? wynik poznamy  22/11/2019.

Zapraszam, życząc wygranej.

Grzegorz Górnik

 REGULAMIN

Główne cele konkursu:
  -podnoszenie kwalifikacji i umiejętności Hydrosommeliera,
  -pogłębianie wiedzy z zakresu Hydrosommelierstwa,
  -odkrywanie pasji w specjalizacji i rozwijanie talentu.

Program Mistrzostw:

 ETAP I

7.45 –   8.15    Rejestracja uczestników Konkursu (hol szkolny – wejście).
8.15 –   8.45    Odprawa uczestników Konkursu (sala gimnastyczna). Omówienie Regulaminu   konkursów, zasad oceniania i losowanie numerów startowych.
09.30 – 10.30    Konkurs Hydrosommelier roku 2018 (sala gimnastyczna).

ETAP II

 -09.30- 09.50- I cz. test teoretyczny – 30 pytań( max 20os – eliminacje)
– 09.50 – 10.05 – przerwa

ETAP III

  -10.05 – 10.30 – II cz. ślepa degustacja wód ( 10 os – finał))
– 10.30 – 16.00 – przerwa

ETAP IV

16.00 –  17.00    Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.

 Ogólne założenia regulaminowe:

 1. Konkurs adresowany jest do pracowników gastronomii oraz uczniów i nauczycieli szkół o profilu kelnerskim, gastronomicznym, hotelarskim, turystycznym.
 2. Konkurs odbędzie się 22.11.2019 r. (piątek) w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
  w Warszawie, ul. Komorska 17/23
 3. Każdy z uczestników startuje indywidualnie, maksymalnie 20 os w eliminacjach, decyduje termin zgłoszenia, przewiduje się listę rezerwową maksymalnie dla pięciu osób.
 4. W finale prezentuje się tylko 10 uczestników którzy uzyskali w eliminacjach najwyższą punktację w teście wiedzy. W przypadku posiadania takiej samej ilości punktów decyduje losowanie przeprowadzone przez jury.
 5. Termin przesyłania zgłoszeń mija 24/10/2019r.
 6. Uczestników obowiązuje uniform zawodowy.
 7. Mistrzostwa składają się z dwóch konkurencji:

I Etap:

– Test wiedzy teoretycznej składający się z 30 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedz jury przyznaje 1pkt,

II Etap

– Ślepa degustacja wód.( ( 10 marek wód gazowanych i niegazowanych losowo wybranych z listy piętnastu wód przygotowanych przez organizatorów – dokładny wykaz listy wód zostanie podany do 26/10/2019r. Za każdą prawidłowo wskazaną wodę jury przyznaje 3 pkt.

 1. Tytuł Mistrza Polski Hydrosommelierów- Hydrosommelier roku 2019 otrzymuje osoba , która zgromadzi największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów na miejscu pierwszym i drugim przewidziana jest dogrywka, a następnie komisyjne losowanie.
 2. Skład Jury zostanie podany do dnia 06/11/2019r.
 3. Zgłoszenie drużyny przesyła opiekun uczestnika (nauczyciel) na druku zgłoszeniowym (skan)– potwierdzonym pieczątką szkoły na adres : akademiakelnerska@wp.pl

Karta zgłoszeniowa

na XII Mistrzostwa Polski Kelnerów –,,JUNIOR WAITER 2019″

 Dane szkoły:

 Nazwa szkoły: ……………………………………………………

 ……………………………………………………………………

                                                             

 

Adres szkoły:………………………………………………………

 …………………………………………………………………….

 Opiekun:…………………………………………………………..

 Tel. Szkoły ……………………………………………………….. 

                                       

Tel. Opiekuna: ……………………………………………………

 E-mail: ……………………………………………………………

 Oświadczenie

Ja ……………………………………………..
(imię i nazwisko)

Zapoznałem się z treścią Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego i akceptuję jego treść.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dz. Urz. UE L2016.119.1 z 4 maja 2016 r. (RODO).                                                                                                                                                                

 

……………………………………………. ………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)                                                                  ( pieczątka szkoły)

 

 

Podobne wpisy: