mistrzostwa-kelnerow

Mistrzostwa Polski Kelnerów i Hydrosommelierów

Akademia Kelnerska serdecznie zaprasza na IX Mistrzostwa Polski Kelnerów oraz V Mistrzostwa Polski Hydrosommelierów
29/10/2016
JUNIOR WAITER 2016”.
27/10/2016
HYDROSOMMELIER ROKU 2016
,,WARSAW GASTRO SHOW”
Konkurs odbędzie się w trakcie targów gastronomicznych Warsaw Gastro Show 27 i 29 października 2016 roku Ptak Warsaw Expo – Międzynarodowe Centrum Targowo – Kongresowe, al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, Polska.
Prosimy wszystkich nauczycieli do zaangażowania i zachęcenia uczniów do wzięcia udziału w konkursie.
Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności, podnoszenie poziomu kształcenia, a także nawiązywania współpracy między szkołami i restauracjami.

Liczy się pomysłowość i kreatywność !

ZAPRASZAMY

W razie pytań prosimy o kontakt: +48 502 46 55 47 Grzegorz Górnik

mistrzostwa-kelnerow

 

IX MISTRZOSTWA POLSKI KELNERÓW
JUNIOR WAITER 2016
29/10/2016
Nota informacyjna

Zapraszam wszystkie szkoły kelnerskie, gastronomiczne, hotelarskie i turystyczne do wspólnej corocznej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski Kelnerów w konkurencji Serwisu Synchronicznego.
Mistrzostwa Polski Kelnerów ,,Junior Waiter” 2016 to konkurs z dziewięcioletnią tradycją, wymagający od uczniów wielu talentów a często i tak o wyniku ostatecznym decyduje indywidualna kreatywność drużyn. A jak będzie w tym roku? Wynik poznamy 29/10/2016.

Zapraszam wszystkie zespoły, życząc wygranej.

REGULAMIN

Główne cele konkursu:

-podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kelnera
-pogłębianie wiedzy z zakresu obsługi konsumenta
-odkrywanie pasji w zawodzie i rozwijanie talentu

Program Mistrzostw:

ETAP I
-9.00 – rejestracja drużyn, oficjalne rozpoczęcie mistrzostw.

ETAP II
-10.00- 11.30- I cz. pokaz serwisu synchronicznego( 5 ekip)
– 11.30 – 12.00 – przerwa

ETAP III
-12.00 – 13.30 – II cz. pokaz serwisu synchronicznego( 5 ekip)
– 13.30 – 14.00 – przerwa

ETAP IV
– 14.00 – rozdanie dyplomów i nagród, oficjalne zakończenie mistrzostw.

Ogólne założenia regulaminowe:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli o profilu kelnerskim, gastronomicznym, hotelarskim, turystycznym.
2. Konkurs odbędzie się 29/10/2016 w Hali Międzynarodowych Targów Gastronomicznych –
Warsaw Gastro Show ul. al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, Polska
3. Zespoły startują w drużynach czteroosobowych
4. W finale prezentują pokazy tylko 10 zespołów z wszystkich zgłoszonych
5. Termin zgłoszenia ekip mija 15/10/2016
6. Wyboru ekip dokonuje Jury na podstawie przesłanych na nośnikach DVD pokazów Serwisu synchronicznego do 10/10/2016
7. Mistrzostwa składają się z jednej konkurencji:
– Pokaz Serwisu Synchronicznego – w pokazie startuje cały 4 osobowy zespół – czas pokazu z podkładem muzycznym – 5min ( jury dopuszcza 1 min. tolerancji czasowej ) , przekroczenie tolerancji czasowej ( 6 min) skutkowało będzie karą przesunięcia drużyny o jedną pozycję niżej w stosunku do zajętej pozycji wynikającej z punktacji rzeczywistej otrzymanej od jury za pokaz synchroniczny. W trakcie pokazu wymagane jest aby przy stoliku pokazowym siedzieli goście, kryteria punktacji dotyczyć będą: Synchronizacji pokazu z muzyką – max – 20pkt., atrakcyjności uniformów kelnerskich – max – 20pkt., ogólnego wrażenia artystycznego- max – 20pkt.
8. Tytuł Mistrza Polski Kelnerów na rok 2016 otrzymuje zespół , który zgromadzi największą liczbę punktów.
9. Skład Jury zostanie podany do dnia 20/10/2016
10. Zgłoszenie drużyny przesyła opiekun grupy (nauczyciel) na druku zgłoszeniowym (skan)– potwierdzonym pieczątką szkoły na adres : grzegorz.gornik@wp.pl

V MISTRZOSTWA POLSKI HYDROSOMMELIERÓW
Hydrosommelier roku 2016
27/10/2016
Nota informacyjna

Zapraszam wszystkie osoby pracujące w branży gastronomicznej, uczniów i nauczycieli szkół kelnerskich, gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych do wspólnej corocznej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski Hydrosommelirów w konkurencji Hydrosommelier roku 2016.
Mistrzostwa Polski Hydrosommelierów ,,Sommelier roku” 2016 to konkurs z pięcioletnią tradycją, wymagający od uczestników umiejętności rozpoznawania smaków i bukietów wody a często i tak o wyniku ostatecznym decyduje indywidualny talent. A jak będzie w tym roku? wynik poznamy 27/10/2016.

Zapraszam, życząc wygranej.

REGULAMIN
Główne cele konkursu:

-podnoszenie kwalifikacji i umiejętności Hydrosommeliera,
-pogłębianie wiedzy z zakresu hydrosommelierstwa,
-odkrywanie pasji w specjalizacji i rozwijanie talentu.

Program Mistrzostw:

ETAP I
-9.00 – rejestracja uczestników, oficjalne rozpoczęcie mistrzostw.

ETAP II
-10.00- 11.00- I cz. test teoretyczny – 30 pytań( max 30os – eliminacje)
– 11.00 – 11.30 – przerwa

ETAP III
-11.30 – 12.30 – II cz. ślepa degustacja wód ( 10 os – finał))
– 12.30 – 13.00 – przerwa

ETAP IV
– 13.00 – rozdanie dyplomów i nagród, oficjalne zakończenie mistrzostw.

Ogólne założenia regulaminowe:

1. Konkurs adresowany jest do pracowników gastronomii oraz uczniów i nauczycieli szkół o profilu kelnerskim, gastronomicznym, hotelarskim, turystycznym.
2. Konkurs odbędzie się 27/10/2016 w Hali Międzynarodowych Targów Gastronomicznych –
Warsaw Gastro Show ul. al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, Polska
3. Każdy z uczestników startuje indywidualnie, maksymalnie 30 os w eliminacjach, decyduje termin zgłoszenia, przewiduje się listę rezerwową maksymalnie dla pięciu osób.
4. W finale prezentuje się tylko 10 uczestników którzy uzyskali w eliminacjach najwyższą punktację w teście wiedzy. W przypadku posiadania takiej samej ilości punktów decyduje losowanie przeprowadzone przez jury.
5. Termin zgłoszenia mija 15/10/2016
6. Uczestników obowiązuje uniform zawodowy.
7. Mistrzostwa składają się z dwóch konkurencji:

I Etap:
– Test wiedzy teoretycznej składający się z 30 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedz jury przyznaje 1pkt,
II Etap
– Ślepa degustacja wód.( ( 10 marek wód gazowanych i niegazowanych losowo wybranych z listy piętnastu wód przygotowanych przez organizatorów – dokładny wykaz listy wód zostanie podany do 01/10/2016. Za każdą prawidłowo wskazaną wodę jury przyznaje 3 pkt.
8. Tytuł Mistrza Polski Hydrosommelierów- Hydrosommelier roku 2016 otrzymuje osoba , która zgromadzi największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów na miejscu pierwszym i drugim przewidziana jest dogrywka, a następnie komisyjne losowanie.
9. Skład Jury zostanie podany do dnia 20/10/2016
10. Zgłoszenia przesyłamy na druku zgłoszeniowym (skan) na adres : grzegorz.gornik@wp.pl

 

Podobne wpisy: