kurs kelnerski

Kurs kelnerski. Jaki powinien być ?

Kurs kelnerski, nabycie umiejętności w nowej, życiowej profesji, czy konkretnych czynności w zawodzie kelnera ? Prowadzony przez firmy szkolące w prawie każdej branży, czy wyspecjalizowane w tym kierunku podmioty szkoleniowe ? Z autorytetem szkoleniowca praktyka, czy szkoleniowca teoretyka ?

Takie pytania można sobie zadać, wybierając ofertę szkoleniową tej, czy innej firmy. Takie dylematy można także mieć analizując propozycje szkoleniowe osób związanych na co dzień z gastronomią i zajmujących się szkoleniami kelnerskimi od czasu do czasu.

Dokonując wyboru i decydując się na konkretny kurs kelnerski, można też wyjść od strony istniejących potrzeb. W wielu przypadkach będą one odmienne dla poszczególnych osób. Inne zapatrywania i potrzeby będą mieć osoby dobrze obeznane z zawodem kelnerskim, odmienne zaś dopiero rozpoczynające karierę w tej profesji.

Czasy szkoleń, w których osiemdziesiąt procent czasu przeznaczone było na dyktowanie i pisanie zarazem, odeszły do lamusa. I dobrze. Zapewne nigdy już nie wrócą a wraz z nimi kadra szkoleniowa, która opierała się wszelakim nowym stylom i trendom . A więc zanim zdecydujesz o tym jak podnieść swoje kwalifikacje, zapoznaj się z tym w jaki sposób to zrobić. Kurs, szkolenie, warsztaty a może staż? Wszystkie z wymienionych form podnoszenia kwalifikacji mogą być skuteczne i potrzebne. A więc od czego zaczynamy ? Najlepiej od początku, czyli wyjaśnijmy sobie czym charakteryzują się te formy kształcenia.

Kurs, w tym kurs kelnerski, to zdobywanie uprawnień, kwalifikacji zawodowych na bazie nabytych, nowych umiejętności praktycznych w trakcie edukacji szkolnej lub zawodowej. Obejmuje maksymalnie do 30 godzin dydaktycznych. Kurs może być realizowany w blokach lub sesjach.

Szkolenie, to forma doskonalenia umiejętności i podnoszenia wiedzy nabytej w trakcie kursów kwalifikacyjnych w celu zwiększenia zakresu kompetencji personalnej. Obejmuje minimum 30 godzin dydaktycznych. Szkolenie może być realizowane w blokach lub sesjach.

Warsztaty. Jak sama nazwa wskazuje opierają się na edukacyjnych zajęciach praktycznych w celu doskonalenia warsztatu nabytych umiejętności w trakcie kursów i szkoleń z wykorzystaniem nowych trendów, tak zwanych innowacji.

Staż, to forma weryfikacji posiadanych oraz nabytych umiejętności w trakcie kursu, szkolenia, warsztatów i edukacji na płaszczyźnie zawodowej.

Skuteczność i atrakcyjność każdego kursu kelnerskiego lub szkolenia zależy jednak ostatecznie od wykładowcy – trenera. Najlepiej autorytetu w danej branży oraz jego doświadczenia zawodowego i merytorycznego. Poziom szkolenia to jedno, a umiejętność przekazania wiedzy to drugie. Na polskim rynku edukacyjnym powstało bardzo dużo firm szkoleniowych a możliwość finansowania wielu szkoleń z dotacji unijnych oczywiście ułatwiły dostęp do nich. W dużym stopniu jednak doprowadziło to do sytuacji, którą nazwał bym patologią. W pewnym momencie szkolili wszyscy wszystkich – na zasadzie uczył Marcin Marcina… Niskie stawki dla szkoleniowców sytuację tę tylko ugruntowały. Powodem takiego stanu rzeczy był też brak weryfikacji w sposób jednoznaczny osób szkolących. Jak długo będziemy musieli poprawiać to co zostało popsute ? Ilu kursantów przekaże nabytego wirusa dalej?

Kto powinien szkolić i jaki kurs wybrać? Wybierając wspomniany w temacie wpisu kurs kelnerski czy szkolenie, należy dobrać odpowiednio interesujący dla nas program i przede wszystkim sprawdzić u źródła kto go prowadzi. Najlepiej, aby był to ekspert, który legitymuje się udokumentowanym doświadczeniem i posiadający autorytet w danej branży. Prawdziwi eksperci, to ludzie oddani swojej pasji. Ich talent w trakcie szkolenia emanuje na uczestników, wprowadza interesującą i motywującą atmosferę, która pozytywnie nas zaraża. Sposób przekazywania wiedzy i umiejętności zawsze opiera się na logice i zrozumieniu ,,Myślę, więc jestem”. „Myślę, więc wiem”. „Myślę, więc umiem”.

Częstotliwość szkoleń, to w wymiarze długofalowym kolejny krok do sukcesu. Z mojego doświadczenia mogę stwierdzić, iż dzisiaj rynek opiera się na krótkich i intensywnych szkoleniach, aczkolwiek rozłożonych w czasie. W gruncie rzeczy szkolenia cykliczne dają pożądane efekty, z których eliminowanie złych nawyków, oraz praca bezpośrednio z kursantem w miejscu jego pracy są najbardziej wymierne. Szkolenia i kurs kelnerski, to również motywacja, budowanie własnej jakości z wykorzystaniem indywidualnych cech osobowych w dążeniu do ideału.

Podobne zasady obowiązują też w innych branżach i tych ściśle powiązanych z gastronomią. Odnieść je możemy do szkolenia recepcji hotelowej, służb pięter i działów sprzedażowych i marketingu. Nieustanne dążenie do podnoszenia swoich kwalifikacji wydaje się być najlepszą metodą na zawodowy perfekcjonizm i obsługę klientów na najwyższym poziomie. W efekcie zyskujemy większe zadowolenie z pracy, mniej związanego z nią stresu a także większą efektywność w wykonywanych obowiązkach.

Podobne wpisy: